Sandra Wiborg | Rekruttering i sosiale medier
702
post-template-default,single,single-post,postid-702,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive
 

Rekruttering i sosiale medier

Mange bedrifter deltar i dag på de sosiale mediene og det er ikke lengre noe nytt og skummelt som mange vegrer seg for å bli med på. Også stadig flere bedrifter tar i bruk sosiale medier i jakten på nye ansatte. Så hvilke muligheter har man og virker det?

Det å rekruttere nye mennesker til sin bedrift er utfordrende nok i seg selv, så kan vi ta i bruk de sosiale mediene for å hjelpe oss i denne prosessen? I jakten på nye hoder mener jeg at de ulike plattformene har en rekke gode egenskaper man kan ta i bruk.

Nettverksbygging på LinkedIn
Det å rekruttere mennesker handler vel så ofte om nettverksbygging – som den rene rekrutteringen i form av jakten på nye mennesker. De sosiale mediene handler nettopp om nettverksbygging! LinkedIn som plattform er spesielt velegnet til jobbrelatert kontakt. Her er fokuset jobb, arbeidserfaring og utdanning – selve profilen er som en nettbasert CV. En god del rekrutterere befinner seg her allerede og benytter seg av de mulighetene denne nettverksbyggingen gir.  

Lojale tilhengere på Facebook
På Facebook kan man også drive nettverksbygging, men profilene her er ofte av en mer privat karakter. Som bedrift kan man ha en bedriftsside og få lojale tilhengere som følger deg. Det at de følger deg og din bedrift er et godt utgangspunkt til nettverksbygging.

Ren annonsering på alle plattformene
Er man ikke deltagende i de sosiale mediene med egen profiler, eller ikke har bygget opp et nettverk er det ikke noe i veien for å annonsere på de ulike plattformene allikevel. Ren annonsering gjøres uavhengig om man er deltagende fra før og kan gjøres på stort sett alle de ulike plattformene. Segmenteringsmulighetene her er gode og man kan rette seg mot en veldig spesifikk målgruppe om man ønsker dette.

Ren annonsering kan også kombineres med en egen profil og er et godt utgangspunkt til en god annonseringsmiks.

Mange har god erfaring med rekruttering gjennom de sosiale mediene. Det å benytte seg av disse mediene samtidig som man benytter de mer tradisjonelle mediene har også sine fordeler. Valg av plattform, segmentering og budskap avhenger – som mye annet – av målgruppen og hvor mange du ønsker å nå ut til.

Mulighetene er mange og det er bare å ta de i bruk. Gi oss gjerne tilbakemeldinger om dere har noen erfaring med rekruttering i de sosiale mediene – enten de er gode eller dårlige 🙂

Sandra Wiborg
sandrawiborg@gmail.com

Jeg har et bredt interessefelt innen markedsføring i egne, kjøpte og fortjente kanaler. Best effekt oppnås ved hjelp av godt budskap (innhold), brukervennlighet (design) og riktig markedsføring (spredning) – alt tilpasset målgruppen.

Ingen kommentar

Legg inn en kommentar